Nederlands Curriculum

Nederlands Curriculum

Het is erg belangrijk dat de kinderen de instructietaal van het onderwijs goed (leren beheersen) De taal is belangrijk voor het succes dat kinderen in het onderwijs zullen hebben en voor de plaats die ze in de maatschappij zullen innemen. Taal heeft ook een sociale functie. In het onderwijs creëren we daarom veel situaties waarin de kinderen de instructietaal moeten gebruiken. We gaan hierbij uit van zoveel mogelijk levensechte, communicatieve situaties. We bieden de kinderen leesteksten aan, hebben gesprekken met de kinderen over wat ze bezig houdt en voeren, waar mogelijk, correspondentie met kinderen van andere scholen. Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat kinderen deze taal zowel in school als buiten school steeds beter kunnen gebruiken.

Op de Nederlandse afdeling krijgen wij steeds meer kinderen wiens thuistaal niet het Nederlands is. Hierin bieden wij extra ondersteuning met als doel dat ze de instructietaal in de groep zo snel mogelijk kunnen volgen en met alle lessen mee kunnen doen in hun groep.

Mondeling onderwijs
De leerlingen leren informatie te halennuit gesproken taal. Ze leren ook om die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
De leerlingen leren om zich mondeling goed uit te drukken en daarbij de juiste vorm en inhoud te gebruiken. Ze leren vragen te stellen om informatie te achterhalen, een verslag te geven van wat ze gezien, gehoord of meegemaakt hebben, instructies te geven en een discussie te voeren. De leerlingen leren om informatie te beoordelen in een discussie en te reageren met inhoudelijke argumenten.

Schriftelijk onderwijs
De leerlingen leren informatie te achterhalen uit informatieve teksten en teksten waarin instructies gegeven worden. Te denken valt aan teksten met schema’s en tabellenteksten. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier te geven. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten, digitale bronnen en andere instructieve teksten De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van verhalen, gedichten en informatieve teksten.